Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı’ndan Semerkand Vakfı’na Ziyaret
08/10/2017
Semerkand Vakfı’ndan Avrupa’ya Anlamlı Ziyaret
08/12/2017

Alimler İkad Toplantısı İçin Bir Araya Geldi

Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen İlmi Kültürel Araştırma ve Düşünce (İKAD) toplantısının bu yıl dördüncüsü yapıldı.

Yurt içinde ve yurt dışında ilmi icazetnameye sahip hocaların yılda bir defa bir araya geldiği ve İslami İlimlerde tebliğlerin sunulduğu ilim meclisi bu yıl Ankara Semerkand Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Üç gün süren toplantıya, Semerkand Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Alarçin’in yanı sıra Semerkand Vakfı Komisyon Başkanlarından Hüseyin Kadıoğlu, Ahmet Sözbilir, Bekir Sıddık Taş, Mehmet Raci Alkış katıldı.

Ser Organizasyon tarafından organize edilen toplantıya Semerkand Vakfı da destek verdi.

Toplumun ve ümmetin ilmi problemlerine çözüm üreten 4. İKAD toplantısında, yurt içinde ve yurt dışında alanında uzman, ilmi icazetnameye sahip 300’den fazla konuşmacı sunumlarını gerçekleştirdi.

İKAD TOPLANTILARI NİÇİN YAPILIYOR

İKAD; Hâlidi Mearif kurumlarından mezun olan öğrencileri yılda bir defa bir araya getiren bir organizasyon. Bu kurumlarda, Nizamiye Medreseleri, Selçuklu Medreseleri ve Osmanlıdaki medrese usulüne yakın, klasik medrese usulüne göre eğitim veriliyor. Sekiz- dokuz yıllık bir eğitimin ardından mezun olan öğrenciler, çeşitli yerlerde görev alarak ümmetin dinini doğru yaşayabilmeleri için hizmet ediyor.

İKAD, günümüz Müslümanları ve tüm İslam alemini ilgilendiren konular üzerine düşünüp, fikir alışverişinde bulunmak için katılımcılara önemli imkanlar sunuyor.

İKAD’ın katılımcıları sadece Türkiye’den oluşmuyor. Hâlidi Mearif Kurumlarındaki eğitim sistemi birçok Arap ülkesinde devam ettiriliyor. Fransa’da, Almanya’da, Belçika’da ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde de bu eğitim sistemi devam ettiriliyor. Bu toplantılar sayesinde ümmetin sorunlarına ilişkin, İKAD’a katılan hocalar bildiriler hazırlayarak çözümler sunuyor. Bölgelerinde karşılaştıkları zorlukları, Müslümanların karşılaştıkları zorlukları kaleme alıp dile getiriyorlar.

Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen, Ser Organizasyon tarafından organize edilen, Semerkand Vakfı tarafından desteklenen 4. İlmi Kültürel Araştırma ve Düşünce (İKAD) toplantısı yapıldı.

Yurt içinde ve yurt dışında alanında uzman, ilmi icazetnameye sahip 300’den fazla konuşmacıyı yılda bir sefer bir araya getiren İKAD toplantısı bu yıl Ankara Semerkand Kültür Merkezinde Gerçekleştirildi.

Üç gün süren toplantıya, Semerkand Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Alarçin’in yanı sıra Semerkand Vakfı Komisyon Başkanlarından Hüseyin Kadıoğlu, Ahmet Sözbilir, Bekir Sıddık Taş, Mehmet Raci Alkış katıldı.

4.İKAD toplantısında birbirinden önemli bildiriler yayınlandı.

İlmi Kültürel Araştırma ve Düşünce (İKAD) faaliyetlerini yakından takip etmek isteyenler www.ikad.org internet adresinden yararlanabilirler.

Birinci Gün

Birinci Oturum; Ömer Faruk Çelik’in “Genel Hatlarıyla İmamiye Şiası” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Halid İsmail Satuf’un “Dinde Aşırılık Sebepleri ve Çözüm Yolları” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Hakan Öner’in “Toplumda Ahlaki Tahribata Karşı İhya Çalışmaları” konulu bildirisi

Birinci Oturum; Abdullah Suat Demirtaş’ın “Hz. Peygamberin Gençleri Eğitiminde Tedricilik Usulü Üzerine” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Muhammed Argum’un “Günümüzde Uygulanan Kira Sözleşmesi” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; Yusuf Atlı’nın “Bey’ul-İsticrar” konulu bildirisi

İkinci Oturum; Orhan Orun’nun “Bir Mezhebe Bağlılığın Gerekliliği” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; Hüseyin Hüseyin’in Dört Mezhebin Dışına Çıkmanın Hükmü” konulu bildirisi,

İkinci Gün

Birinci Oturum; Abdurrahman Balıkçı’nın “Fıkıhta Örgün Yeri” konulu bildirisi

Birinci Oturum; Abdülkerim Çalışkan’ın “İslam Hukukunda Kağıt Para” konulu bildirisi

Birinci Oturum; Ömer Faruk Na’al’ın “Network Marketing” konulu bildirisi

Birinci Oturum; Ali Bağcı’nın “Şeyh Fethullah Verkanidi (k.s) ve Şerhü’l-Avamil Kitabı” konulu bildirisi

İkinci Oturum; Muhammed Emin Demiryent’in “Zümer 3. Ayet Bağlamında Tevessül” konulu bildirisi

İkinci Oturum; Navid İkbal’in “Elbani’nin Hadis İlminde Yanlışları” konulu bildirisi

İkinci Oturum; Muhammed Zeyn’in “Kur’an ve Sünnet’te Halik’ın Fiilinin Mahluka Nispet Edilmesi” konulu bildirisi

İkinci Oturum; M.Saki Çakır’ın “Nakşibendiyye Tarikatında Şeriat-Tarikat Birlikteliği ve Ehl-i Sünnet Çizgisi” konulu bildirisi

İkinci Oturum; Selim Uğur’un “İlim ve İrfan Açısından Örnek Bir Alim: İbn Abidin(rah.)” konulu bildirisi

İkinci Oturum; Abdusselam El-Dağıstani’nin “Mevlidi Şerifin İslamiyetteki Yeri” konulu bildirisi

Üçüncü Gün

Birinci Oturum; Emrullah Tanrıtanır’ın “Mantıkta Tatbik Problemi ve Bazı Çözüm Örnekleri” konulu bildirisi

Birinci Oturum; Beşir Halebi’nin “Şer’i Siyaset ve Diğer İlimlerle Alakalı” konulu bildirisi

Birinci Oturum; Abdussamed Aslım’ın “Hz. Resulullah’ın Nebi ve Beşer Sıfatları Bağlamında İtap Ayetleri” konulu bildirisi

Birinci Oturum; Fadi Şuşan’ın “Teknolojik Araçlarla Arapça Öğretimi” konulu bildirisi

Birinci Oturum; Yücel Baştürk’ün “Dini ve Fıkhi Açıdan Sosyal Medya” konulu bildirisi

İkinci Oturum; Abdülmecid Baran’ın “Usul-i Fıkıh ve Usul-i Nahiv İlişkisi” konulu bildirisi

İkinci Oturum; İbrahim Aydemir’in “İlmî İcazet ve Türkiye’de İcazet Silsileri” konulu bildirisi

İkinci Oturum; Ahmet Şahin’in “Ehl-i Kıble Kimdir?” konulu bildirisi

İkinci Oturum; Ali Ökyülmüş’ün “Ehl-i Kitap ile Evlilik” konulu bildirisi

İkinci Oturum; Kemal Yıldız’ın “Tefakkuh ve İslami İlimlerde Araştırmalar” konulu söyleşisi ile sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BAĞIŞ HESABI