Kur’an Kurslarına Destek
15/10/2018
Süleymaniye Camii
29/12/2018

Alimler MİHRAP Toplantısı’nda Buluştu

Ankara’da “MİHRAB İlmi Araştırma ve Düşünce Toplantısı’nın beşincisi gerçekleştirildi.  

Geçtiğimiz yıllarda “İKAD” ismiyle gerçekleştirilen program, bu yıl “MİHRAB” yeni ismiyle ilim adamlarını buluşturdu. Yurtiçinden 300’den fazla âlimin bir araya geldiği program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. 

Semerkand Vakfının destek verdiği programın açılış konuşmasını Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Alarçin gerçekleştirdi. İsim değişikliğiyle ilgili açıklamalarla sözlerine başlayan Alarçin, “Mihrab Hazreti Resulü Kibriya Efendimizin (a.s) irşad vazifesini temsil eder.  Mihrabın anlamı sizleri tarif ediyor. Zahiren her biriniz ‘Mukteda bih’, yani kendisine uyulacak kimseler olarak burada bulunmaktasınız. Elhamdülillah bizler zahiri icazetnamelerimizi hocalarımızdan aldık. İnşallah ilmimizle amel ederek manevi kemale erişebilirsek ‘mihrab’a geçme hakkına sahip olacağız.  Bu manada hem zahiri hem batini olarak kendini geliştirmek Resulullah aleyhi selatü vesselamın ümmetine faydalı olmaya çalışmak gerekir. İlim icazetle bitmiyor. ‘Beşikten mezara ilim’ düsturuyla hayatın içinde bir yandan ümmete hizmet ederken bir yandan da ilmi araştırmalar da bulunmak önemli bir vazifemizdir. Bu buluşma hocalarımızın ilmi araştırmalar konusundaki gayretlerinin bir sonucudur. ” dedi.  

MİHRAB İlmi Araştırma ve Düşünce Toplantısı kapsamında iki gün boyunca Fıkıh, Akaid, Mantık, Tefsir, Arap Dili ve Belagatı gibi farklı ilim alanlarında bildiriler sunuldu. Sekiz oturumda toplam 21 bildirinin sunulduğu program M.Raşid Serdar ve Ali Sözer’in gerçekleştirdiği sonuç oturumuyla tamamlandı.

“MİHRAB” İlmi Araştırma ve Düşünce Toplantısı’nın oturum konuları aşağıdaki gibidir;


Birinci Gün

Birinci Oturum; Ensar Aslan’ın “Alaeddin Esved’in Hayatı ve Eserleri” konulu tebliği,

Birinci Oturum; Beşir Halebi’nin “el-Megasıdü’ş – Şer’iyye” konulu tebliği,

Birinci Oturum; Musa Sarı’nın “İbn Abidin’de Geçen (Ganimet Bil) Diye Zikredilen Bazı Meseleler” konulu tebliği,

İkinci Oturum; Muhammet Argum’un “Aile İçi İletişimin Çocuğun Dini Gelişimine Etkisi” konulu tebliği,

İkinci Oturum; Yahya Kamil Er’in “Duygusal Zeka ve Eğitim” konulu tebliği,

Üçüncü Oturum; Hüseyin Hüseyin’in “فقه النوازل أسبابه و أنواعه و ضوابط الإجتهاد فيه” konulu tebliği,

Üçüncü Oturum; Fadi Şusan’ın “قضية المساواة في ميراث المرأة” konulu tebliği,

Üçüncü Oturum; Ahmet Halebi’nin “إنخفاض قيمة العملة وأثره في الحقوق” konulu tebliği,

Dördüncü Oturum; Üveys Güvercin’in “Klasik Mantıkta Kıyas Şekillerinin Sahih ve Akim Modlarının Tanınmasında Yeni Bir Yöntem Önerisi” konulu tebliği,

Dördüncü Oturum; S. M. Gıyaseddin Öztunç’un “İlmin Yeni Nesillere Aktarımında Âlimin Mesuliyeti” konulu tebliği,

Dördüncü Oturum; Melih Erdemir’in “Nazarın Sübutu ve Mahiyeti Üzerine Değerlendirme” konulu tebliği,


İkinci Gün

Birinci Oturum; Ali Deveci’nin “Zuruf-Zuruf ve’l-Cümel Karşılaştırması” konulu tebliği,

Birinci Oturum; Muhammed Ali Neccar’ın “تفرق بين اللغة العربية والنحو” konulu tebliği,

Birinci Oturum; Abdülmecid Baran’ın “İbn Fâris ve Fıkhu’l-Luğa’ya Dair Sâhibi Adlı Eseri” konulu tebliği,

İkinci Oturum; Murat Gürbüz’ün “Sosyal Medyanın Kullanım Usulü” konulu tebliği,

İkinci Oturum; Hakan Öner’in “Dini Hitabet” konulu tebliği,

Üçüncü Oturum; Muzaffer Atasay’ın “Hanefi Mezhebine Göre Salatı Zuhr” konulu tebliği,

Üçüncü Oturum; Yücel Baştürk’ün “Sosyal Medya ve Algı” konulu tebliği,

Üçüncü Oturum; Ali Öktülmüş’ün “Helal Gıda Bahsinde Gazlı İçeceklere Fıkhi Bir Bakış” konulu tebliği,

Dördüncü Oturum; Abdulaziz Umay’ın “Kur’an-ı Kerim’i Anlamada Tefsirin Önemi ve Mealin Konumu” konulu tebliği, Dördüncü Oturum; Eyüp Genç’in “Kur’an-ı Kerim’e İslam Davetçisinin Özellikleri” konulu tebliği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BAĞIŞ HESABI