Semerkand Vakfı’ndan Etimesgut Kaymakamına Ziyaret
11/11/2016
İkinci Arapça Kitap ve Kültür Günleri Başlıyor
11/02/2017

İKAD TOPLANTILARI BAŞLADI

Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen, Ser Organizasyon tarafından organize edilen 3. İlmi Kültürel Araştırma ve Düşünce (İKAD) toplantısı Ankara’da yapıldı. 

Yurt içinde ve yurt dışında ilmi icazetnameye sahip 300’den fazla hocaları yılda bir araya getiren 3. İlmi Kültürel ve Düşünce (İKAD) toplantısı 13-17 Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara Semerkand Kültür Merkezinde Gerçekleştirildi.

Üç gün süren 3. İlmi Kültürel Araştırma ve Düşünce (İKAD) toplantısına Semerkand Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Bahadıroğlu’nun yanı sıra Semerkand Vakfı Komisyon Başkanlarından Musa Yeliven, Murat Alev, Nurullah Kelleş , Ahmet Sonmez, Bekir Sıddık Taş, Hakan Gökçe, Ahmet Türk, Metin Yapıcı, İrfan Işık, Ferhat Yılmaz, İlyas Erkal, Yakup Alarçin,Hüseyin Kadıoğlu, Mehmet Raci Alkış, Yunus Seba, Ahmet Sözbilir, Birol Tekeli, Nihat Çelikel, Metin şensoy katıldı.

Gerçekleştirilen, 3. İlmi Kültürel Araştırma ve Düşünce (İKAD) toplantısında birbirinden önemli bildiriler yayınlandı.

İKAD söyleşilerine katılan hocaların, klasik medrese usulüne göre eğitim almış alanında uzman hocalar olduğunu söyleyen, İKAD Tertip heyeti sözcüsü ve iç organizasyon sorumlusu Mehmet Raci Alkış;

Kendi dalında uzman kişilerin bir araya geldiği İKAD toplantısı asr-ı saadetten günümüze Fıkhî ve İtikadî konularda Müslüman’lara fayda verecek konuların ele alındığı ilmi bir toplantı olmasının yanı sıra dünya konjonktüründe günümüz meselelerin de faydalı bir toplantı olmuştur.

Hocalarımızın bir sene boyunca yaptıkları çalışmaları dinleyicilere sunduğu bu ilmi bildiriler gün geçtikçe geliştirilerek devam edecektir. Derdi ümmet olan bu topluluğun bu ve buna benzer çalışmalarla hız kesmeden çaba göstereceğini biliyor, bildiri sunan ve katılım sağlayan tüm hocalarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz dedi.

İlmi Kültürel Araştırma ve Düşünce (İKAD) faaliyetlerini yakından takip etmek isteyenler www.ikad.org internet adresinden yararlanabilirler.

İlmi Kültürel Araştırma ve Düşünce (İKAD) Toplantısı Oturum Bildirimleri

Birinci Gün:

Birinci Oturum; Ali Sözer’in “Tanzimat’tan Cumhuriyete Tesettür Tartışmaları” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; A.Suat Demirtaş’in “Allah Resulünün Gençleri Terbiye Usulü Üzerine” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Muhammed Argum’un “İslam Tarihinde Medrese Sistematiği” konulu bildirisi,

Birinci Oturum;Rıdvan Sönmez’in “Müslüman Akademisyenlerin Reform Fikirleri” konulu bildirisi,

Birinci Oturum;Abdülkerim Aydemir’in “Hristiyanlıkta Papa Oluşumu” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; Muhammed Kettu’un “Mendubun Vacibe Dönüşmesi” konulu arapça bildirisi,

İkinci Oturum; Orhan Orun’un “Taklid ve Telfik Ayrımı Noktasında Bir Mülahaza” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; Emrullah Tanrıtanır’ın “Medyadaki Fetvâların Âdâbu’l-İftâ Ölçeğinde Değerlendirmesi” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; İsa Aldeniz’in “Kadiyaniliğin Müslümanlardan Ayrıldığı Temel Hususlar” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; Nuh Arvas’ın “İslam Tarihi Boyunca Selefilik ve Günümüz Selefiliğin İtikadı Sapmaları” konulu bildirisi,

İkinci Gün:

Birinci Oturum; Selim Uğur’un “Tasavvuf Istılahının Teşekkülü (5.Asır Örneği)” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Yard.Doç.Dr. M.Saki Çakır’ın “Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi ve Norşin Tekkesi’nden Yayılan Kollar” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Muhammed Zeyn’in “Tasavvuf Hakkında Düşünceler” konulu arapça bildirisi,

Birinci Oturum; S.M.Ömer Ozan’ın “İslamın Tek Din Olduğuna Kurandaki Delilleri” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Said Samsa’nın “Kuran-ı Kerim’in İlahi Kelam Olduğuna Dair Delilleri” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Yusuf Günde’nin “Batıda Din Eğitimi” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; Ahmet Şahin’nin “Kur’an ve Sünnete Hicâbın Sınırları” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; Halid Satuf’un “Arapça Öğretiminde Muhadesenin Önemi” konulu arapça bildirisi,

İkinci Oturum; Hakan Öner’in “Evlat Terbiyesinde Annenin Rolü” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; Fikret Kömürcü’nün “Kült Kavramı ve Kült Oluşumları Üzerine Bir Değerlendirme” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; Dr.Ebubekir Sifil’in “İlmi Siyaset” konulu söyleşi,

Üçüncü Gün:

Birinci Oturum; Dr. Hüseyin Okur’un “Avrupa’daki Namaz Vakitlerinde İhtilafların Sebepleri” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Zekeriyya Ceylan’ın “Hac ve Umrede Yapılan Bazı Yanlış Uygulamaların Düzeltilmesi” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Muhammed Yılmaz’ın “Emr-i Bil-Ma’ruf ve Nehy Ani’l-Münkerin İcrasında Hisbe Teşkilatı” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Harun Alkan’ın “Türkiye’de İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı İslami Sukuk Örneği” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Abdülkadir Kaya’nın “Klasik Dönem İslam İktisadı” konulu bildirisi,

Birinci Oturum; Adem Memoğlu’nun “İslam Hukukunda Kadın Erkek Eşitlik Analizi” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; M.Emin Demiryent’in “İtikadi Konularda Kitap ve Sünnetin Sadece Zahirini Almak” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; Mahmut Demir’in “İki Ayet ve Hadis Ekseninde Ehl-i Sünnetin Müdafaası” konulu bildirisi,

İkinci Oturum; Şehabettin Çağlayan’ın “Üç Büyük Mescidin Faziletiyle Alakalı Rivayetlerin Tahlili” konulu bildirisi,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BAĞIŞ HESABI