İkinci Arapça Kitap ve Kültür Günleri Başlıyor
11/02/2017
İmam Hatipli Öğrenciler Menzil’de bir sultanla tanıştı
08/03/2017

Kararımız Evet

15 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde, Nisan ayında gerçekleşecek olan Referandum öncesi ortak basın toplantısı düzenlenerek bildiri yayınlandı.  

Semerkand Vakfı Başkanı Dr. Mustafa Bahadıroğlu’nun yanı sıra, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı, Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇ-KON) Başkanı Ahmet Sözbilir, Mostar Gençlik Federasyonu Başkanı Muhammet Raşit Güngör ve Uluslararası Kardeşlik Barış ve Ahlak Derneği (UKBA-DER) Başkan Yardımcısı İlhan Bölükbaşı katıldı.

Basın Bildirisi;

Dünyada ve yakın coğrafyamızda siyasî, askerî, ekonomik gelişmeler kaygı verici duruma gelmiştir.

Ülkemize yönelik bölgesel ve küresel bütün tehditlerin bertaraf edilmesi; iktisadî, siyasî, kültürel her türlü boyunduruktan kurtulmamız; bölgemizde lider, dünyada söz sahibi olmamız ve tam bağımsız bir Türkiye için devlet mekanizmamızın işlerliğinin mevcut şartlara göre yeniden tanzim edilmesinin önem arz ettiğini açık olarak görmekteyiz.

Güçlü bir Türkiye için gerekli düzenlemenin mevcut anayasamızdan başlanılması gerekliliği de bütün toplum kesimleri tarafından arzu edilen bir durumdur.

Bu anayasa değişikliği toplumda herkesi ilgilendirdiği gibi iş dünyasını da yakından ilgilendirmektedir.

Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi, terörün sona erdirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesi hepimiz için hayatî derecede önem taşımaktadır.

“Dünya 5 ten büyüktür sloganıyla” adeta bütün mazlum milletlere özgüven aşılayan, bölgesinde ve yakın coğrafyasında söz sahibi olan ülkemiz, Dünya’da en büyük 20, Avrupa’da ise (Rusya dâhil) ilk 8 ekonomiden biri haline gelmiştir.

Bu büyümeyi hazmedemeyenlerin geçen yıl planlamaya çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olunca bu sefer döviz kuru ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları eliyle ekonomik olarak ülkemizi yıpratma girişiminde bulunmuşlardır, bulunmaya devam etmektedirler.

Gereken cevap yine millet iradesiyle bizlerin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün kesimler tarafından birlik ve beraberlik içerisinde anında verilmiş, ekonomi ve kalkınma seferberliğinin hız kesmeden devamı tesis edilmiştir.

İçeride ve dışarıda bütün bu olumsuz şartlara rağmen güçlü duruşunu sürdüren Ülkemiz artık yeni anayasa ve yönetim sistemi ile gelişme ve büyümesini arttırarak devam etme kararlılığındadır.

Semerkand Vakfı olarak konuya millet penceresinden bakarak yaptığımız değerlendirmeye göre Anayasa Değişikliği Paketi’nin:

· Ülkemizin istikrarlı bir siyasi ve ekonomik yapıya kavuşmasının önünü açacağına,

· Yürütmenin işlerliğini hızlandıracağına ve artıracağına,

· Yürütmeyi daha etkin ve hesap verebilir bir sisteme kavuşturacağına,

· Devletin millet için var olduğu esası ile milletin devlet yönetiminde gerçek söz sahibi olmasını sağlayacağına,

· Sadece seçkin ve imtiyazlı bir kesimin değil toplumun tamamının güvence altına alındığı bir ortam oluşturacağına ve vesayet sistemine son verileceğine,

· Sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine,

.  Artık koalisyonlara mahkûm olunmayacağına,

. Her türlü ekonomik, sosyolojik ve kültürel müdahalelere karşı ülkeyi daha güçlü hale getireceğine,

·Ülke sorunları karşısında milletin temsilcilerinin elini kolunu bağlayan zincirleri kıracağına inanıyoruz.

Yine bu süreçte,

· Anayasa değişikliği paketinin geleceğimizle ilgili olduğu ve kararı milletimizin vereceği şuuruyla siyasi ayrışmalardan uzak, kardeşlik duygularımızı zedelemeyecek bir şekilde sandığa gidilmesini,

· Bütün siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basın – yayın organlarımızın birlik ve beraberliğimizi tesis edecek bir dil kullanmasını,

· Çıkarılacak yeni kanun ve tamamlayıcı düzenlemeler ile sistemin garanti altına alınacağını,

· Yine alınacak önlemler ile devlet içerisinde şer odaklarının kadrolaşmasının engelleneceğini ümit ediyoruz.

Şimdi Söz Milletin ise

Diyoruz ki:

Biz bu Anayasa Değişikliği Paketini desteklediğimizi ve Halk Oylamasında “EVET” oyu vereceğimizi bütün kamuoyuna ilan ediyoruz.

Ekonomik istikrar için,

Büyük yatırımların devamı için,

Mazlum coğrafyalara uzatılan şefkat eli için,

Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması için

Koalisyonlara mahkûm olmamak için,

Hantal devlet yapısından (bürokrasisinden) kurtulmak için,

Ülkeyi yönetmenin iki dönemle sınırlandırılarak tek adamlığa son verileceği için,

EVET diyoruz.

Anayasa Değişikliği Paketi halkoylamasının daha güçlü bir Türkiye’nin gerçekleşmesine vesile olmasını diler kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BAĞIŞ HESABI