Mîrac Kandili Özel Sohbeti
21/03/2020
Ayasofya Tevhidin Silinmez Mührüdür!
17/06/2020

İDSB: Asıl Mesele Aile ve Kültür Kodlarımızdır

Günümüzde toplumsal değişimin hızlanmasıyla birlikte tüm dünyada cemiyetin çekirdeğini oluşturan aile kurumumuz ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Bugün başta Müslüman aile yapısı olmak üzere tüm dünyada “aile kurumu”, cinsiyet eşitliği, nikâhsız ve eşcinsel birlikteliklerin aile yerine ikame edilme gayreti, şiddet, boşanmaların artması gibi ciddi sorun ve tehditlerle karşı karşıyadır. “Özgürlük” makyajı altında İslami değerlerimiz doğrudan hedef alınarak güçlü bir karalama kampanyası yürütülmektedir.

Bunun son örneğini Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamıza karşı yürütülen linç kampanyasında görmekteyiz. Hem bir Müslüman olarak hem de görevi gereği Kur’an-ı Kerim ayetlerini dolaysıyla Yüce Rabbimizin emir ve yasaklarını aktardığı Cuma hutbesi üzerinden Sayın Başkana yönelik linç girişimi yürütülmekte, hakkında suç duyurularında bulunulmaktadır. Bir Diyanet İşleri Başkanının bu dinimizin bakış açısını açıklaması değil, açıklamaması suçtur ve görevini ihmaldir. Mahut kesimlerin basın açıklamalarına bakıldığında asıl hedeflerinin Erbaş Hoca’nın şahsında İslam dini olduğu görülmektedir.

Her daim “özgürlük, düşünce hürriyeti” gibi pırıltılı kelimelerin arkasına saklanıp kendi sapkın düşünceleri eleştirildiğinde kıyameti koparanlar, dinimizin hüküm ve emirlerine karşı içlerindeki kini dökmek için Prof. Ali Erbaş Hocanın Kur’an’daki ayetleri açıklamasını fırsat bellemişlerdir. Sinsice bir kuytuda bekleşen, dünyanın birçok ülkesinde arkalarına aldıkları akademi, siyaset ve medya araçlarını kullanan LGBT lobilerinin her türlü maddi ve algı güçlerini kullanarak ortaya çıkanlar bilsinler ki Prof. Ali Erbaş yalnız değildir.

Bununla beraber, içten ve dıştan aileye yöneltilen bu meydan okumalara karşı koyacak, evrensel ortak değerler etrafında İslam’a uygun çözümler üreterek tüm coğrafyamızın hatta dünyanın istifadesine sunacak, aile merkezli çalışmalar yapacak oluşumların ehemmiyeti bir kez daha gün yüzüne çıkmaktadır.

Bu şer odaklarının bu derece cüretkar tavır takınabilmeleri, “Türkiye, taraf olduğu anlaşmalardan ortaya çıkan yükümlülüklerini yerine getirmiyor” diyerek kendi ülkelerine karşı uluslararası kuruluşları göreve çağırmaları bir kere daha göstermiştir ki ülke olarak aile eksenli imzaladığımız uluslararası anlaşmaların ve bunlar referans alınarak hazırlanan kanunların “toplumsal barış” ve kendi değerlerimiz ekseninde aileyi bir arada tutan ve aileyi koruyup kuşatan bir bakış açısıyla tekrar gözden geçirilmesinde büyük maslahat bulunmaktadır.

Bu nifak çevrelerinin yürüttükleri karalama ve tedhiş kampanyasındaki mesele ne Rabbimizin emir ve yasaklarının anlatıldığı bir Cuma hutbesi, ne de “zina haramdır”, “eşcinsellik sapkınlıktır” diyerek Kur’ân’ın emirlerini aktaran Prof. Ali Erbaş Hocadır. 

Emniyet ve huzur içerisindeki bir toplumun çekirdeğini aile teşkil eder. Bir toplumun mühim vazifelerinden biri nesillerini en sağlıklı ve ahlaklı şekilde yetiştirmektir. Toplumun, gücünü aileden aldığı, bir toplumun güvende olması için tüm sosyal ve hukuki nizamın güçlü aile yapısını desteklemesi gerektiği güvenlik harcamalarının en yüksek seviyelere çıktığı günümüz dünyasında daha da ortaya çıkmıştır.

Bu linç kampanyasının arka planında yatan asıl mesele bireyselleşmenin yüceltilerek, ailenin sinsi kavramlar üzerinden çökertilmesi projesidir. Asıl mesele son zamanlarda dillendirilmekte olan LGBT+ emsali tüm versiyonlarıyla azgınlıkta sınır tanımayan bir kesim ve destekçileri eliyle nesilleri ifsat hareketidir.

Bizler kadim değerlerimizden aldığımız güçle bu toplumu ayakta tutan, kültür, sanat bilim ve felsefede bin yıl şanlı bir tarih yazmasını mümkün kılan medeniyet ve kültür kodlarımızı bu tür virütik saldırılardan korumaya hem muktedir hem kararlı olduğumuzu bir kez daha açıkça beyan ediyoruz.

66 ülkeden 354 STK’larımızla birlikte bu haklı söylemde Ali Erbaş Hoca yalnız değildir diyoruz 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İDSB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BAĞIŞ HESABI