04/09/2019

Kervansaray

Selçuklular zamanında ticaret eşyası taşıyan kervanların ve seyahat eden yolcuların konaklamaları ve geceyi güvenilir bir yerde geçirmeleri için büyük yollar üzerinde, bir günlük mesafeler ölçülerek, gerekli […]
04/09/2019

Kitâbe

Binaların iç ve dış duvarlarında mermer, taş, ahşap, çini, maden gibi maddeler üzerine oymak veya kabartmak suretiyle işlenmiş yazılara “kitabe” denir. Genellikle dini, sivil ve askeri […]
02/09/2019

Anadolu Selçuklu Ahşap Sanatı

Anadolu Selçuklu sanatı Xll. yüzyılda Saltuklu, Artuklu, Danişmentli sanatları ile çağdaş bir hazırlık dönemi geçirmiştir, ancak Xlll. Yüzyılda bir üslup olarak belirerek bol ve zengin verilerle […]
02/09/2019

Minyatür

Minyatür, el yazması kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan resimler hakkında kullanılan bir tabirdir. Ortaçağ Avrupası’nda el yazması kitapların bölüm başlarındaki ilk harfleri maden kırmızısı […]
18/01/2019

Sivas Divriği Ulu Camii

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen bu yapı topluluğu, cami, darüşşifa ve türbeden meydana gelen bir külliyedir. Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa […]
18/01/2019

Medine-i Münevvere

Medine-i Münevvere Arabistan Yarımadasında, Hicaz bölgesinde bulunan ünlü iki mübarek şehirden birisidir; İslam Devletinin ilk başşehri. Hicaz’da bulunan diğer mübarek şehir ise Mekke-i Mükerreme’dir. İkisine beraber “Haremeyn” […]
17/01/2019

Diyarbakır Ulu Camii

Diyarbakır Ulu Camii 639 yılında Hz.Ömer Döneminde inşa edilmiştir. 1091 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın buyruğu ile büyük bir onarım görmüştür. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah, İnal […]
17/01/2019

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı İstanbul Sarayburnu’nda, Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır. Bir zamanlar içinde 4.000’e […]
17/01/2019

Tezhip Sanatı

Altın ile süsleme anlamına gelen tezhip, Arapça bir kelimedir. Ferman, berat ve Kur an ayetleri gibi değerli evrak ve levhaların yüksek mânevî değerini ifade etmek amacıyla […]
15/01/2019

Hüsn-i Hat

Arapça ‘hatt’ mastarından türeyen ve “yazı, çizgi; çığır, yol” manalarına gelen ‘hat‘ kelimesi, terim olarak “Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı […]
02/01/2019

Kündekârî Sanatı

Kündekârî sekizgen, beşgen, yıldız gibi geometrik şekillerde kesilmiş küçük ahşap parçalarının çivi ve tutkal yardımı olmaksızın yalnızca birbirlerine geçirilmeleriyle düz yüzeyler elde etmeyi amaçlayan bir tekniktir. […]
01/01/2019

Ebru Sanatı

Ebru; Kitreli su üzerine serpilen boyalarla bezenmiş kâğıt ve bunu hazırlama sanatı. İslâm bezeme sanatlarının hazırlanış tekniği itibariyle en cazibi ve süratli netice alınanı olan ebruculuğun […]
01/01/2019

Çini Sanatı

İlk müslüman Türk Devletini kuran Karahanlılar dönemine ait yapılarda görülmeye başlayan çini, Türk Çini Sanatının bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Büyük Selçuklular ve […]
01/01/2019

Cilt Sanatı

Bir mecmua veya kitabın yaprakları ve şırası bozulmadan bir arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa “cilt” denilmektedir. Cilt, Arapça kökenli bir kelime olup “deri” anlamına gelmektedir. […]
29/12/2018

Mostar Köprüsü

Avrupa’daki Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birisidir, Mostar Köprüsü Bosna-Hersek’in Mostar şehrinde, Neretva nehri üzerinde hilal görünümündeki yekpare özelliği ile dünyanın en güzel ve en zarif […]
29/12/2018

Süleymaniye Camii

Kanuni Sultan Süleyman tarafından  yaptırılan Süleymaniye Camii, bütün bir tarihi özümseyen mimari bir şaheser olarak, İstanbul’un en büyük ve görkemli camisi olma özelliğini taşımaktadır. Türk sanatının […]
BAĞIŞ HESABI